طراحی و ساخت کنترل‌کننده بهبودیافته مد لغزشی مرتبه کاهش‌یافته با کنترل PI برای مبدل POESLL

نویسندگان

1 دانشگاه شهرکرد - دانشکده فنی و مهندسی

2 دانشگاه شهرکرد - قطب علمی آنالیز ریاضی، بهینه‌سازی و کنترل ایران

چکیده

در این مقاله، یک کنترل‌کننده بهبودیافته مد لغزشی مرتبه کاهش‌یافته و با کنترل‌کننده PI، برای مبدل positive output elementary super lift Luo (POESLL) در حالت پیوسته معرفی شده است. به دلیل عمل کلیدزنی پی‌درپی، رفتار این مبدل به‌شدت غیرخطی است. کنترل‌کننده طراحی‌شده عملکرد دینامیکی و استاتیکی این مبدل را بهبود می‌دهد. اصلی‌ترین مزیت این کنترل‌کننده در مقایسه با دیگر کنترل‌کننده‌ها، کنترل و تنظیم ولتا‍‍‍ژ خروجی به‌طور مستقیم است. عملکرد این کنترل‌کننده در برابر تغییرات نقطه کار در نرم‌افزار متلب بررسی شده است. علاوه بر این، یک نمونه آزمایشگاهی از آن ساخته شده است. نتایج عملی نیز نشان می‌دهند که این کنترل‌کننده، عملکرد بسیار خوبی در مقابل تغییر نقطه کار مبدل دارد.

کلیدواژه‌ها