نمایه نویسندگان

ا

 • ابریشمی مقدم، حمید استفاده از بینای استریو به منظور ارائه یک سامانه واقعیت افزوده مبتنی بر بینایی [دوره 42، شماره 1، 1391، صفحه 1-11]
 • اسلامی مشکنانی، زهرا تأثیر اندازه‌های طراحی نسبت به اندازه‌های کد در بهبود کارایی سامانه‌های آزمون خودکار [دوره 42، شماره 1، 1391، صفحه 13-25]
 • افتخاری‌مقدم، امیرمسعود حاشیه‌نویسی خودکار تصویر با استفاده از ارتباط معنایی بین نواحی مبتنی بر تئوری تصمیم چندشرطی – افتخاری‌مقدم [دوره 42، شماره 2، 1391، صفحه 39-52]
 • اقدسی، سیدهادی الگوریتم توزیع‌شده جهت فراهم‌آوردن پوشش چند جانبه از هدف در شبکه‌های حسگر بصری [دوره 42، شماره 2، 1391، صفحه 53-63]
 • امین‌زاده قوی‌فکر، امیر ارائه روشی جهت طراحی کنترل‌کننده برای هدایت مسیر بازوی غیرهولونومیک روبات لاپاروسکوپی [دوره 42، شماره 2، 1391، صفحه 1-11]

ب

 • بادامچی‌زاده، محمدعلی ارائه روشی جهت طراحی کنترل‌کننده برای هدایت مسیر بازوی غیرهولونومیک روبات لاپاروسکوپی [دوره 42، شماره 2، 1391، صفحه 1-11]

پ

 • پروانیا، مسعود تأمین پاسخ تقاضا از طریق پیاده‌سازی کنترل مستقیم بارهای تهویه مطبوع خانگی توسط خرده‌فروشان توان [دوره 42، شماره 1، 1391، صفحه 27-38]
 • پورجمال، یوسف یک روش جدید برای جایابی منابع تولید پراکنده در سیستم‌های توزیع با هدف کاهش تلفات و افزایش قابلیت اطمینان [دوره 42، شماره 2، 1391، صفحه 65-75]

ت

 • تقی‌زاده فانید، علی تشخیص عوارض مصنوعی (انسان-ساز) در تصاویر هوایی با استفاده از ویژگی‌های فراکتال و پردازش ریخت‌شناسی [دوره 42، شماره 2، 1391، صفحه 13-24]

ج

 • جلیلیان، علیرضا محاسبه آلودگی هارمونیکی و میان‌هارمونیکی ژنراتورهای القائی دوسو تغذیه بادی با استفاده از یک روش ترکیبی [دوره 42، شماره 2، 1391، صفحه 25-37]

ح

 • حقی‌پور، سیامک تشخیص عوارض مصنوعی (انسان-ساز) در تصاویر هوایی با استفاده از ویژگی‌های فراکتال و پردازش ریخت‌شناسی [دوره 42، شماره 2، 1391، صفحه 13-24]

د

 • دلالی، میلاد محاسبه آلودگی هارمونیکی و میان‌هارمونیکی ژنراتورهای القائی دوسو تغذیه بادی با استفاده از یک روش ترکیبی [دوره 42، شماره 2، 1391، صفحه 25-37]
 • دلجویی، هنگامه حاشیه‌نویسی خودکار تصویر با استفاده از ارتباط معنایی بین نواحی مبتنی بر تئوری تصمیم چندشرطی – افتخاری‌مقدم [دوره 42، شماره 2، 1391، صفحه 39-52]

ر

 • رادان، احمد کاهش ریپل گشتاور در روش کنترل مستقیم گشتاور موتور پنج فاز مغناطیس دائم سنکرون تغدیه‌شده با مبدل ماتریسی [دوره 42، شماره 1، 1391، صفحه 47-59]
 • روشن‌میلانی، افشین استفاده از روش معکوس اجزای اصلی (IPCA) برای تخمین دامنه ولتاژ هارمونیکی در شبکه توزیع با داده‌های محدود [دوره 42، شماره 1، 1391، صفحه 39-47]

س

 • سامی، اشکان تأثیر اندازه‌های طراحی نسبت به اندازه‌های کد در بهبود کارایی سامانه‌های آزمون خودکار [دوره 42، شماره 1، 1391، صفحه 13-25]

ض

 • ضیایی، میلاد تأمین پاسخ تقاضا از طریق پیاده‌سازی کنترل مستقیم بارهای تهویه مطبوع خانگی توسط خرده‌فروشان توان [دوره 42، شماره 1، 1391، صفحه 27-38]

ط

 • طرفدار حق، مهرداد استفاده از روش معکوس اجزای اصلی (IPCA) برای تخمین دامنه ولتاژ هارمونیکی در شبکه توزیع با داده‌های محدود [دوره 42، شماره 1، 1391، صفحه 39-47]

ع

 • عباس‌پور، مقصود الگوریتم توزیع‌شده جهت فراهم‌آوردن پوشش چند جانبه از هدف در شبکه‌های حسگر بصری [دوره 42، شماره 2، 1391، صفحه 53-63]
 • عجمی، علی یک روش جدید برای جایابی منابع تولید پراکنده در سیستم‌های توزیع با هدف کاهش تلفات و افزایش قابلیت اطمینان [دوره 42، شماره 2، 1391، صفحه 65-75]
 • علیزاده، قاسم ارائه روشی جهت طراحی کنترل‌کننده برای هدایت مسیر بازوی غیرهولونومیک روبات لاپاروسکوپی [دوره 42، شماره 2، 1391، صفحه 1-11]
 • عندلیب، علیرضا تشخیص عوارض مصنوعی (انسان-ساز) در تصاویر هوایی با استفاده از ویژگی‌های فراکتال و پردازش ریخت‌شناسی [دوره 42، شماره 2، 1391، صفحه 13-24]

غ

 • غلامیان، سیداصفر کاهش ریپل گشتاور در روش کنترل مستقیم گشتاور موتور پنج فاز مغناطیس دائم سنکرون تغدیه‌شده با مبدل ماتریسی [دوره 42، شماره 1، 1391، صفحه 47-59]

ف

 • فیروزآبادی، محمود تأمین پاسخ تقاضا از طریق پیاده‌سازی کنترل مستقیم بارهای تهویه مطبوع خانگی توسط خرده‌فروشان توان [دوره 42، شماره 1، 1391، صفحه 27-38]
 • فلقی، حمید رویکردی جدید بر توسعه پست‌های فوق‌توزیع مبتنی بر وزن‌دهی فازی ویژگی‌های الکتریکی و جغرافیایی شبکه توزیع مورد مطالعه [دوره 42، شماره 1، 1391، صفحه 61-73]

ق

 • قربانی، رسول استفاده از بینای استریو به منظور ارائه یک سامانه واقعیت افزوده مبتنی بر بینایی [دوره 42، شماره 1، 1391، صفحه 1-11]

ک

 • کاظمی، احد تأمین پاسخ تقاضا از طریق پیاده‌سازی کنترل مستقیم بارهای تهویه مطبوع خانگی توسط خرده‌فروشان توان [دوره 42، شماره 1، 1391، صفحه 27-38]

م

 • مظفری، سیدمهدی رویکردی جدید بر توسعه پست‌های فوق‌توزیع مبتنی بر وزن‌دهی فازی ویژگی‌های الکتریکی و جغرافیایی شبکه توزیع مورد مطالعه [دوره 42، شماره 1، 1391، صفحه 61-73]
 • مظفری تازه‌کند، بهزاد استفاده از روش معکوس اجزای اصلی (IPCA) برای تخمین دامنه ولتاژ هارمونیکی در شبکه توزیع با داده‌های محدود [دوره 42، شماره 1، 1391، صفحه 39-47]
 • منصف، حسن رویکردی جدید بر توسعه پست‌های فوق‌توزیع مبتنی بر وزن‌دهی فازی ویژگی‌های الکتریکی و جغرافیایی شبکه توزیع مورد مطالعه [دوره 42، شماره 1، 1391، صفحه 61-73]

ی

 • یوسفی تلوکی، ارژنگ کاهش ریپل گشتاور در روش کنترل مستقیم گشتاور موتور پنج فاز مغناطیس دائم سنکرون تغدیه‌شده با مبدل ماتریسی [دوره 42، شماره 1، 1391، صفحه 47-59]