نمایه نویسندگان

ا

 • ابجدی، نویدرضا کنترل مستقیم شار و گشتاور یک موتور القایی شش فاز نامتقارن [دوره 41، شماره 2، 1390، صفحه 1-11]
 • اسدالله راعی، ابوالقاسم تخمین مقاوم جهت نگاه نسبت به چرخش سر با استفاده از یک دوربین معمولی [دوره 41، شماره 1، 1390، صفحه 44-56]
 • اصلی‌نژاد، محمدهادی بررسی و تعیین نوع استراتژی کنترلی بخش واسطه DG در بهره‌برداری‌های متصل به شبکه و جزیره‌ای سیستم [دوره 41، شماره 2، 1390، صفحه 14-24]
 • انصاری، مهناز تحلیل عددی لیزر تار نوری DFB آلاییده به یون اربیوم با انتقال فاز توزیع‌شده و بازتاب نوری غیرصف و بهینه‌سازی توان خروجی [دوره 41، شماره 1، 1390، صفحه 13-21]

ب

 • بیورانی، حسن کاربرد کنترل‌کننده فازی-عصبی در پایداری ولتاژ و فرکانس ریزشبکه‌های جزیره‌ای [دوره 41، شماره 2، 1390، صفحه 41-50]

پ

 • پرستگاری، معین بهره‌برداری بهینه از نیروگاه‌های بادی با استفاده از نیروگاه‌های تلمبه‌ای-ذخیره‌ای به منظور کاهش عدم قطعیت در عملکرد آنان در بازار برق [دوره 41، شماره 2، 1390، صفحه 51-59]

ث

 • ثواقی، مهدی کنترل سلسله مراتبی برای جبران‌سازی هارمونیک‌های ولتاژ در ریز شبکه‌های جزیره‌ای [دوره 41، شماره 2، 1390، صفحه 25-39]

ج

 • جلیلیان، علیرضا کنترل سلسله مراتبی برای جبران‌سازی هارمونیک‌های ولتاژ در ریز شبکه‌های جزیره‌ای [دوره 41، شماره 2، 1390، صفحه 25-39]

خ

 • خیاطیان، علیرضا کنترل خود تنظیم هوشمند یک جسم شش درجه آزادی زیر آب [دوره 41، شماره 1، 1390، صفحه 57-67]

د

ر

 • رزاز، مرتضی تعیین یک مدل دقیق ترانسفورماتور جریان برای آنالیز حالت‌های گذرای الکترومغناطیسی در طی خطاهای الکتریکی [دوره 41، شماره 2، 1390، صفحه 75-86]

ز

 • زارع، سعید بررسی و تعیین نوع استراتژی کنترلی بخش واسطه DG در بهره‌برداری‌های متصل به شبکه و جزیره‌ای سیستم [دوره 41، شماره 2، 1390، صفحه 14-24]
 • زارع نیستانک، امیرحسین بهره‌برداری بهینه از نیروگاه‌های بادی با استفاده از نیروگاه‌های تلمبه‌ای-ذخیره‌ای به منظور کاهش عدم قطعیت در عملکرد آنان در بازار برق [دوره 41، شماره 2، 1390، صفحه 51-59]
 • زلفی لیقوان، مینا ارائه محیطی مبتنی بر TLM-2.0 برای مدل‌سازی کارآیی معماری ارتباطات در سیستم‌های برچیپ [دوره 41، شماره 1، 1390، صفحه 1-12]

س

 • سیف‌السادات، قدرت‌اله تعیین یک مدل دقیق ترانسفورماتور جریان برای آنالیز حالت‌های گذرای الکترومغناطیسی در طی خطاهای الکتریکی [دوره 41، شماره 2، 1390، صفحه 75-86]
 • سلطانی، جعفر خازن‌گذاری بهینه در شبکه توزیع دارای اغتشاش هارمونیکی برای تنظیم ولتاژ و کاهش تلفات با استفاده از PSO [دوره 41، شماره 1، 1390، صفحه 33-43]
 • سلطانی، جعفر کنترل مستقیم شار و گشتاور یک موتور القایی شش فاز نامتقارن [دوره 41، شماره 2، 1390، صفحه 1-11]

ش

 • شکوهی، شورش کاربرد کنترل‌کننده فازی-عصبی در پایداری ولتاژ و فرکانس ریزشبکه‌های جزیره‌ای [دوره 41، شماره 2، 1390، صفحه 41-50]
 • شهشهانی، فاطمه تحلیل عددی لیزر تار نوری DFB آلاییده به یون اربیوم با انتقال فاز توزیع‌شده و بازتاب نوری غیرصف و بهینه‌سازی توان خروجی [دوره 41، شماره 1، 1390، صفحه 13-21]

ص

 • صیادی شهرکی، فهیمه خازن‌گذاری بهینه در شبکه توزیع دارای اغتشاش هارمونیکی برای تنظیم ولتاژ و کاهش تلفات با استفاده از PSO [دوره 41، شماره 1، 1390، صفحه 33-43]
 • صادق‌زاده، سیدمحمد بررسی و تعیین نوع استراتژی کنترلی بخش واسطه DG در بهره‌برداری‌های متصل به شبکه و جزیره‌ای سیستم [دوره 41، شماره 2، 1390، صفحه 14-24]

ع

 • عباسیان، محمدامیر الگوریتم جستجوی گرانشی چندهدفه مبتنی بر مرتب‌سازی جبهه‌های مغلوب‌نشده [دوره 41، شماره 1، 1390، صفحه 68-80]
 • عجبی فرشباف، رحیم یک ساختار ترکیبی برای کنترل توان لغزش موتور القائی روتور سیم‌پیچی شده با کنترل بدون حسگر سرعت [دوره 41، شماره 2، 1390، صفحه 61-73]
 • عرب مارکده، غلامرضا کنترل مستقیم شار و گشتاور یک موتور القایی شش فاز نامتقارن [دوره 41، شماره 2، 1390، صفحه 1-11]
 • عزیزیان، محمدرضا یک ساختار ترکیبی برای کنترل توان لغزش موتور القائی روتور سیم‌پیچی شده با کنترل بدون حسگر سرعت [دوره 41، شماره 2، 1390، صفحه 61-73]
 • علمایی، جواد بررسی و تعیین نوع استراتژی کنترلی بخش واسطه DG در بهره‌برداری‌های متصل به شبکه و جزیره‌ای سیستم [دوره 41، شماره 2، 1390، صفحه 14-24]

ق

 • قدس، وحید بررسی شیوه‌های متداول نگارش دست‌نوشته‌های برخط فارسی به منظور استفاده در بازشناسی آن‌ها [دوره 41، شماره 1، 1390، صفحه 22-32]
 • قنبری، داود کنترل مستقیم شار و گشتاور یک موتور القایی شش فاز نامتقارن [دوره 41، شماره 2، 1390، صفحه 1-11]

ک

 • کارگر، عباس خازن‌گذاری بهینه در شبکه توزیع دارای اغتشاش هارمونیکی برای تنظیم ولتاژ و کاهش تلفات با استفاده از PSO [دوره 41، شماره 1، 1390، صفحه 33-43]
 • کبیر، احسان‌اله بررسی شیوه‌های متداول نگارش دست‌نوشته‌های برخط فارسی به منظور استفاده در بازشناسی آن‌ها [دوره 41، شماره 1، 1390، صفحه 22-32]

م

 • محمدی، محمد رضا تخمین مقاوم جهت نگاه نسبت به چرخش سر با استفاده از یک دوربین معمولی [دوره 41، شماره 1، 1390، صفحه 44-56]
 • معطری، مزدا کنترل خود تنظیم هوشمند یک جسم شش درجه آزادی زیر آب [دوره 41، شماره 1، 1390، صفحه 57-67]

ن

 • ناصری، محسن یک ساختار ترکیبی برای کنترل توان لغزش موتور القائی روتور سیم‌پیچی شده با کنترل بدون حسگر سرعت [دوره 41، شماره 2، 1390، صفحه 61-73]
 • نظام‌آبادی‌پور، حسین الگوریتم جستجوی گرانشی چندهدفه مبتنی بر مرتب‌سازی جبهه‌های مغلوب‌نشده [دوره 41، شماره 1، 1390، صفحه 68-80]
 • نقشبندی، حسام علی کاربرد کنترل‌کننده فازی-عصبی در پایداری ولتاژ و فرکانس ریزشبکه‌های جزیره‌ای [دوره 41، شماره 2، 1390، صفحه 41-50]
 • نوشاد، بهرام تعیین یک مدل دقیق ترانسفورماتور جریان برای آنالیز حالت‌های گذرای الکترومغناطیسی در طی خطاهای الکتریکی [دوره 41، شماره 2، 1390، صفحه 75-86]

ه

 • هوشمند، رحمت‌الله بهره‌برداری بهینه از نیروگاه‌های بادی با استفاده از نیروگاه‌های تلمبه‌ای-ذخیره‌ای به منظور کاهش عدم قطعیت در عملکرد آنان در بازار برق [دوره 41، شماره 2، 1390، صفحه 51-59]