نمایه نویسندگان

آ

 • آیت‌اللّهی، فضائل شناسایی حالت چهره با استفاده از نرمالیزاسیون هندسی و تبدیل موجک مختلط Dual-Tree [دوره 45، شماره 3، 1394، صفحه 79-87]
 • آذرنیا، قنبر افزایش همگرایی شبکه‌های تطبیقی با لینک‌های نویزی: الگوریتم حداقل میانگین مربعات توزیع‌شده افزایشی طول متغیر [دوره 45، شماره 3، 1394، صفحه 1-15]
 • آقایی کیاسرایی، عرفان بهبود حمله مکعبی کانال جانبی بر روی الگوریتم‌های بلوکی [دوره 45، شماره 4، 1394، صفحه 69-78]
 • آقاگلزاده، علی ادغام تصاویر چندفوکوسه با استفاده از همدوسی فاز و خوشه‌بند K-means [دوره 45، شماره 4، 1394، صفحه 115-125]
 • آقاگل‌زاده، علی شناسایی چهره براساس ظاهر در رشته‌های ویدئویی [دوره 45، شماره 2، 1394، صفحه 75-83]

ا

 • اباذری، سعید بررسی تاثیر پارکینگ‌های هوشمند بر تامین توان راکتیو در شبکه‌های هوشمند با نیروگاه بادی بر اساس کنترل‌کننده غیرخطی مدلغزشی [دوره 45، شماره 1، 1394، صفحه 11-20]
 • اباذری، سعید بهبود پایداری دینامیکی به روش کنترل فازی در سیستم‌های قدرت چندماشینه با کاربرد TCSC [دوره 45، شماره 2، 1394، صفحه 1-10]
 • اباذری، سعید طراحی کنترل کننده مقاوم SVC مبتنی بر WAMS با در نظر گرفتن نامعینی تأخیر زمانی سیگنال های راه دور [دوره 45، شماره 4، 1394، صفحه 1-12]
 • ابراهیم زاده شرمه، عطااله طراحی فیلترهای توری پراشی با استفاده از الگوریتم های تکاملی [دوره 45، شماره 4، 1394، صفحه 13-22]
 • احسان، مهدی یک روش جدید برای کنترل ماشین القایی تغذیه دوگانه بدون نیاز به سنسور به روش SVM-DTC [دوره 45، شماره 2، 1394، صفحه 99-107]
 • ازوجی، مهدی ادغام تصاویر چندفوکوسه با استفاده از همدوسی فاز و خوشه‌بند K-means [دوره 45، شماره 4، 1394، صفحه 115-125]
 • اسدالله راعی، ابوالقاسم شناسایی حالت چهره با استفاده از نرمالیزاسیون هندسی و تبدیل موجک مختلط Dual-Tree [دوره 45، شماره 3، 1394، صفحه 79-87]
 • اسدزاده، بابک پیاده‌سازی برنامه تخمین حالت در مرکز دیسپاچینگ شمال‌غرب کشور [دوره 45، شماره 1، 1394، صفحه 43-51]
 • اسمعیل‌پور، زینب گسترش ابزارهای خودکار شناسایی الگوهای طراحی با عملگر تصحیح برچسب [دوره 45، شماره 2، 1394، صفحه 11-26]
 • اکبری، اصغر تاثیر پالس‌های ادوات الکترونیک قدرت بر وقوع تخلیه جزئی در عایق ماشین‌های الکتریکی با استفاده از مدل‌سازی به روش اجزاء محدود [دوره 45، شماره 1، 1394، صفحه 21-28]
 • اکبرپور، طناز افزایش کیفیت ادغام تصاویر MRI و PET با استفاده از ترکیب موجک گابور و مدل شبکیه [دوره 45، شماره 4، 1394، صفحه 23-35]
 • اکبری زاده، غلامرضا الگوریتم حذف Speckle با قابلیت حفظ لبه برای تصاویر سنجش‌ازدور رادار روزنه ترکیبی با استفاده از تبدیل چندمقیاسه‌ی Curvelet و آستانه‌گذاری وفقی [دوره 45، شماره 4، 1394، صفحه 153-161]
 • اکبرزاده توتونچی، محمدرضا ارتباط‎ مغز-رایانه دوبعدی مبتنی بر توجه انتخابی دیداری به کمک سیگنال‌های MEG [دوره 45، شماره 2، 1394، صفحه 65-74]
 • انشایی، علی یک روش جدید برای شناسایی اغتشاشات کیفیت توان با استفاده از تبدیل S [دوره 45، شماره 4، 1394، صفحه 37-49]
 • اولیائی ترشیزی، احسان ارائه دو الگوریتم دیکدینگ هیبرید جدید با عملکرد بسیار خوب و پیچیدگی بسیار کم برای دیکدینگ کدهای LDPC [دوره 45، شماره 2، 1394، صفحه 27-37]

ب

 • بیات، محسن ارسال تصویر از طریق سیستم‌های چند ورودی–چند خروجی با تخصیص توان ارسالی نامتقارن [دوره 45، شماره 4، 1394، صفحه 139-152]
 • بادامچی زاده، محمدعلی کنترل جرثقیل هوایی دو درجه ‌آزادی توسط کنترل‌کننده مدلغزشی تطبیقی [دوره 45، شماره 4، 1394، صفحه 203-209]
 • بالافر، محمدعلی استفاده از خوشه‌بندی و مدل مارکوف جهت پیش‌بینی درخواست آتی کاربر در وب [دوره 45، شماره 3، 1394، صفحه 89-96]
 • برخورداری یزدی، مجتبی طراحی کنترل کننده مقاوم SVC مبتنی بر WAMS با در نظر گرفتن نامعینی تأخیر زمانی سیگنال های راه دور [دوره 45، شماره 4، 1394، صفحه 1-12]
 • بناءشریفیان، محمدباقر ارائه‌ی روش جدید طراحی بهبودیافته ماشین‌های مغناطیس دائم شار محوری سرعت پایین مورد استفاده در خودروهای هیبریدی [دوره 45، شماره 2، 1394، صفحه 51-64]
 • بینا زاده، طاهره طراحی کنترل‌کننده ردیاب مقاوم برای یک روبات متحرک غیرهولونومیک دارای لغزش جانبی با روش‌های بازطراحی لیاپانوفی و H∞ غیرخطی [دوره 45، شماره 4، 1394، صفحه 191-202]
 • به نام، مرتضی شناسایی صرع بر اساس بهینه‌سازی ویژگی‌های ادغامی تبدیل هارتلی با مدل ترکیبی MLP و GA همراه با استراتژی یادگیری ممتیک [دوره 45، شماره 4، 1394، صفحه 51-67]

پ

 • پارسا، سعید کاشی‌بندی حلقه‌های تودرتو با در نظر گرفتن محلیت داده‌ها به‌منظور اجرای موازی بر روی پردازنده‌های چندهسته‌ای [دوره 45، شماره 3، 1394، صفحه 17-26]
 • پارسایی‌نژاد، فرهاد موقعیت‌یابی مبتنی بر پرش با استفاده از حسگرهای مرجع دارای دو شعاع ارتباطی متفاوت [دوره 45، شماره 2، 1394، صفحه 39-49]
 • پورقاسم، حسین شناسایی صرع بر اساس بهینه‌سازی ویژگی‌های ادغامی تبدیل هارتلی با مدل ترکیبی MLP و GA همراه با استراتژی یادگیری ممتیک [دوره 45، شماره 4، 1394، صفحه 51-67]

ج

 • جاهدمطلق، محمدرضا یک روش جدید برای کنترل ماشین القایی تغذیه دوگانه بدون نیاز به سنسور به روش SVM-DTC [دوره 45، شماره 2، 1394، صفحه 99-107]
 • جیردهی، مهدی پیاده‌سازی برنامه تخمین حالت در مرکز دیسپاچینگ شمال‌غرب کشور [دوره 45، شماره 1، 1394، صفحه 43-51]
 • جعفربلند، مهرداد ارائه روشی جهت انتخاب گام آهنربا برای موتور BLDC نوع IPM برای دستیابی به مشخصات مطلوب موتور [دوره 45، شماره 3، 1394، صفحه 27-34]
 • جلیلوند، ابوالفضل ارائه یک روش ترکیبی مبتنی بر تبدیل موجک گسسته برای پیش‌بینی بار الکتریکی با استفاده از یک مدل دوبعدی [دوره 45، شماره 3، 1394، صفحه 67-78]
 • جمالی، شهرام بهبود حمله مکعبی کانال جانبی بر روی الگوریتم‌های بلوکی [دوره 45، شماره 4، 1394، صفحه 69-78]
 • جناب‌زاده، احمدرضا بهبود عملکرد فیلتر شکاف‌دار وفقی در تخمین فرکانس سیگنال‌های تناوبی [دوره 45، شماره 1، 1394، صفحه 1-9]
 • جورابیان، محمود دسته‌بندی خطا و شناسایی فازهای تحت خطا در سیستم‌های قدرت با استفاده از تئوری امواج سیار و سیستم فازی [دوره 45، شماره 4، 1394، صفحه 223-233]

ح

 • حاتمی، حجت ارائه‌ی روش جدید طراحی بهبودیافته ماشین‌های مغناطیس دائم شار محوری سرعت پایین مورد استفاده در خودروهای هیبریدی [دوره 45، شماره 2، 1394، صفحه 51-64]
 • حاتمی، علیرضا ارائه چارچوبی برای مدیریت انرژی خانه هوشمند: برنامه‌ریزی بهینه تجهیزات خانگی و برنامه‌ریزی بهینه بهره‌برداری از منابع انرژی تجدیدپذیر [دوره 45، شماره 1، 1394، صفحه 53-66]
 • حبیبی، زهرا ارائه یک روش کاربردی جهت کالیبراسیون آنتن‌های آرایه فازی [دوره 45، شماره 4، 1394، صفحه 79-84]
 • حسینی، سیدعابد ارتباط‎ مغز-رایانه دوبعدی مبتنی بر توجه انتخابی دیداری به کمک سیگنال‌های MEG [دوره 45، شماره 2، 1394، صفحه 65-74]
 • حسینی، سیدهادی ارائه یک روش ترکیبی مبتنی بر تبدیل موجک گسسته برای پیش‌بینی بار الکتریکی با استفاده از یک مدل دوبعدی [دوره 45، شماره 3، 1394، صفحه 67-78]
 • حمیدی، عماد ارائه یک روش کاربردی جهت کالیبراسیون آنتن‌های آرایه فازی [دوره 45، شماره 4، 1394، صفحه 79-84]
 • حمزه‌ئی، محمد کاشی‌بندی حلقه‌های تودرتو با در نظر گرفتن محلیت داده‌ها به‌منظور اجرای موازی بر روی پردازنده‌های چندهسته‌ای [دوره 45، شماره 3، 1394، صفحه 17-26]

د

 • دارابی، مهدی بررسی تاثیر پارکینگ‌های هوشمند بر تامین توان راکتیو در شبکه‌های هوشمند با نیروگاه بادی بر اساس کنترل‌کننده غیرخطی مدلغزشی [دوره 45، شماره 1، 1394، صفحه 11-20]
 • دانشور، سبلان افزایش کیفیت ادغام تصاویر MRI و PET با استفاده از ترکیب موجک گابور و مدل شبکیه [دوره 45، شماره 4، 1394، صفحه 23-35]

ر

 • رافع، وحید ارائه راهکاری جهت مقابله با مشکل انفجار فضای حالت در سیستم‌های تبدیل گراف با استفاده از الگوریتم‌های پرندگان و جستجوی گرانشی [دوره 45، شماره 4، 1394، صفحه 163-177]
 • رجایی سلماسی، فرزاد کنترل اینورترهای متصل به شبکه در حضور سلف غیرخطی در فیلتر LCL خروجی [دوره 45، شماره 4، 1394، صفحه 127-137]
 • رزاز، مرتضی دسته‌بندی خطا و شناسایی فازهای تحت خطا در سیستم‌های قدرت با استفاده از تئوری امواج سیار و سیستم فازی [دوره 45، شماره 4، 1394، صفحه 223-233]
 • رستمی‌نیا، رضا تاثیر پالس‌های ادوات الکترونیک قدرت بر وقوع تخلیه جزئی در عایق ماشین‌های الکتریکی با استفاده از مدل‌سازی به روش اجزاء محدود [دوره 45، شماره 1، 1394، صفحه 21-28]
 • ریسمانی، محمدهادی ارائه روشی جهت انتخاب گام آهنربا برای موتور BLDC نوع IPM برای دستیابی به مشخصات مطلوب موتور [دوره 45، شماره 3، 1394، صفحه 27-34]
 • رضائی، داود استفاده بهینه از ظرفیت بهساز یکپارچه کیفیت توان به‌منظور جبران‌سازی همزمان توان راکتیو بار و اعوجاجات ولتاژ [دوره 45، شماره 3، 1394، صفحه 35-46]
 • روشن‌میلانی، افشین پیاده‌سازی برنامه تخمین حالت در مرکز دیسپاچینگ شمال‌غرب کشور [دوره 45، شماره 1، 1394، صفحه 43-51]

ز

 • زردشتی، رضا ردگیری غیرخطی بهینه و مقید مسیر مبتنی بر تابع لیاپانوفی کنترل [دوره 45، شماره 4، 1394، صفحه 93-102]

س

 • سالاری، علی‌اکبر بررسی تزریق لایه ریزدانه‌های اکسیدروی در پوشش عایقی برق‌گیر و طراحی بهینه ابعاد آن با هدف توزیع یکنواخت میدان [دوره 45، شماره 3، 1394، صفحه 47-54]
 • سامی، اشکان گسترش ابزارهای خودکار شناسایی الگوهای طراحی با عملگر تصحیح برچسب [دوره 45، شماره 2، 1394، صفحه 11-26]
 • سامی، اشکان بهبود امنیت با استفاده از معیار‌های استخراج‌شده از مخازن نرم‌افزاری-معیار فعالیت توسعه‌دهنده [دوره 45، شماره 3، 1394، صفحه 55-66]
 • سیدعربی، میرهادی شناسایی چهره براساس ظاهر در رشته‌های ویدئویی [دوره 45، شماره 2، 1394، صفحه 75-83]
 • سیف السادات، سید قدرت اله دسته‌بندی خطا و شناسایی فازهای تحت خطا در سیستم‌های قدرت با استفاده از تئوری امواج سیار و سیستم فازی [دوره 45، شماره 4، 1394، صفحه 223-233]
 • سلطانی، جعفر بررسی تاثیر پارکینگ‌های هوشمند بر تامین توان راکتیو در شبکه‌های هوشمند با نیروگاه بادی بر اساس کنترل‌کننده غیرخطی مدلغزشی [دوره 45، شماره 1، 1394، صفحه 11-20]

ش

 • شایقی، حسین پیش‌بینی قیمت روزانه برق با شبکه عصبی بهبودیافته مبتنی بر تبدیل موجک و روش آشوبناک جستجوی گرانشی [دوره 45، شماره 4، 1394، صفحه 103-113]
 • شریعتی‌نسب، رضا بررسی تزریق لایه ریزدانه‌های اکسیدروی در پوشش عایقی برق‌گیر و طراحی بهینه ابعاد آن با هدف توزیع یکنواخت میدان [دوره 45، شماره 3، 1394، صفحه 47-54]
 • شریفی، حسین ارائه دو الگوریتم دیکدینگ هیبرید جدید با عملکرد بسیار خوب و پیچیدگی بسیار کم برای دیکدینگ کدهای LDPC [دوره 45، شماره 2، 1394، صفحه 27-37]
 • شفیعی، جمیله بهبود امنیت با استفاده از معیار‌های استخراج‌شده از مخازن نرم‌افزاری-معیار فعالیت توسعه‌دهنده [دوره 45، شماره 3، 1394، صفحه 55-66]
 • شفیعی، محمدحسین طراحی کنترل‌کننده ردیاب مقاوم برای یک روبات متحرک غیرهولونومیک دارای لغزش جانبی با روش‌های بازطراحی لیاپانوفی و H∞ غیرخطی [دوره 45، شماره 4، 1394، صفحه 191-202]
 • شفیع‌پور یوردشاهی، سجاد شناسایی چهره براساس ظاهر در رشته‌های ویدئویی [دوره 45، شماره 2، 1394، صفحه 75-83]
 • شکری، حسین حل مسئله مشارکت بهینه واحدهای نیروگاهی در حضور منابع انرژی تجدیدپذیر [دوره 45، شماره 1، 1394، صفحه 29-42]

ص

 • صابریان بروجنی، سارا کنترل سرعت و شار موتور سنکرون رلوکتانسی با استفاده از کنترل لغزشی مرتبه دوم به روش فوق پیچشی و قانون توصیفی تغییرات [دوره 45، شماره 2، 1394، صفحه 85-97]
 • صادقی، حمید شناسایی حالت چهره با استفاده از نرمالیزاسیون هندسی و تبدیل موجک مختلط Dual-Tree [دوره 45، شماره 3، 1394، صفحه 79-87]
 • صادقی، فرشته ارائه یک روش ترکیبی مبتنی بر تبدیل موجک گسسته برای پیش‌بینی بار الکتریکی با استفاده از یک مدل دوبعدی [دوره 45، شماره 3، 1394، صفحه 67-78]
 • صالح‌پور، پدرام پیاده‌سازی برنامه تخمین حالت در مرکز دیسپاچینگ شمال‌غرب کشور [دوره 45، شماره 1، 1394، صفحه 43-51]
 • صدری، یوکابد ادغام تصاویر چندفوکوسه با استفاده از همدوسی فاز و خوشه‌بند K-means [دوره 45، شماره 4، 1394، صفحه 115-125]
 • صفاری، منیژه ارائه یک روش ترکیبی مبتنی بر تبدیل موجک گسسته برای پیش‌بینی بار الکتریکی با استفاده از یک مدل دوبعدی [دوره 45، شماره 3، 1394، صفحه 67-78]
 • صفامهر، حسین کنترل اینورترهای متصل به شبکه در حضور سلف غیرخطی در فیلتر LCL خروجی [دوره 45، شماره 4، 1394، صفحه 127-137]
 • صنیعی، محسن تاثیر پالس‌های ادوات الکترونیک قدرت بر وقوع تخلیه جزئی در عایق ماشین‌های الکتریکی با استفاده از مدل‌سازی به روش اجزاء محدود [دوره 45، شماره 1، 1394، صفحه 21-28]

ط

 • طرفدارحق، مهرداد پیاده‌سازی برنامه تخمین حالت در مرکز دیسپاچینگ شمال‌غرب کشور [دوره 45، شماره 1، 1394، صفحه 43-51]
 • طینتی، محمدعلی افزایش همگرایی شبکه‌های تطبیقی با لینک‌های نویزی: الگوریتم حداقل میانگین مربعات توزیع‌شده افزایشی طول متغیر [دوره 45، شماره 3، 1394، صفحه 1-15]

ع

 • عابدین‌زاده، طاهر یک روش جدید برای کنترل ماشین القایی تغذیه دوگانه بدون نیاز به سنسور به روش SVM-DTC [دوره 45، شماره 2، 1394، صفحه 99-107]
 • عباسیان نجف آبادی، تورج کنترل اینورترهای متصل به شبکه در حضور سلف غیرخطی در فیلتر LCL خروجی [دوره 45، شماره 4، 1394، صفحه 127-137]
 • عبداله‌زاده، سیامک استفاده از خوشه‌بندی و مدل مارکوف جهت پیش‌بینی درخواست آتی کاربر در وب [دوره 45، شماره 3، 1394، صفحه 89-96]
 • عبیری، عقیل ردیابی اهداف متحرک هوایی با استفاده از تخمین چگالی کرنل بر اساس الگوریتم فیلتر ذره [دوره 45، شماره 3، 1394، صفحه 97-107]
 • عرب دردری، عباس طراحی کنترل کننده مقاوم SVC مبتنی بر WAMS با در نظر گرفتن نامعینی تأخیر زمانی سیگنال های راه دور [دوره 45، شماره 4، 1394، صفحه 1-12]
 • عرب مارکده، غلامرضا کنترل سرعت و شار موتور سنکرون رلوکتانسی با استفاده از کنترل لغزشی مرتبه دوم به روش فوق پیچشی و قانون توصیفی تغییرات [دوره 45، شماره 2، 1394، صفحه 85-97]
 • علیجانزاده بورا، حسین طراحی فیلترهای توری پراشی با استفاده از الگوریتم های تکاملی [دوره 45، شماره 4، 1394، صفحه 13-22]
 • علوی، سید محمد ارسال تصویر از طریق سیستم‌های چند ورودی–چند خروجی با تخصیص توان ارسالی نامتقارن [دوره 45، شماره 4، 1394، صفحه 139-152]

ف

 • فتح تبار فیروزجاه، عباس طراحی فیلترهای توری پراشی با استفاده از الگوریتم های تکاملی [دوره 45، شماره 4، 1394، صفحه 13-22]
 • فرشیدی، ابراهیم افزایش توان تفکیک ساختار MASH مرتبه دو مبتنی بر GRO و مدولاسیون عرض پالس در ورودی [دوره 45، شماره 4، 1394، صفحه 211-221]
 • فیضی، محمدرضا ارائه‌ی روش جدید طراحی بهبودیافته ماشین‌های مغناطیس دائم شار محوری سرعت پایین مورد استفاده در خودروهای هیبریدی [دوره 45، شماره 2، 1394، صفحه 51-64]

ق

 • قاسمی، عبدالرسول روشی جدید برای طراحی ریزتحریک‌کننده‌های عصبی ایمن [دوره 45، شماره 4، 1394، صفحه 179-190]
 • قاسمی، علی پیش‌بینی قیمت روزانه برق با شبکه عصبی بهبودیافته مبتنی بر تبدیل موجک و روش آشوبناک جستجوی گرانشی [دوره 45، شماره 4، 1394، صفحه 103-113]
 • قاضی‌زاده، رضا موقعیت‌یابی مبتنی بر پرش با استفاده از حسگرهای مرجع دارای دو شعاع ارتباطی متفاوت [دوره 45، شماره 2، 1394، صفحه 39-49]
 • قائدی، صادق بهبود پایداری دینامیکی به روش کنترل فازی در سیستم‌های قدرت چندماشینه با کاربرد TCSC [دوره 45، شماره 2، 1394، صفحه 1-10]
 • قلی‌پور، اسکندر استفاده بهینه از ظرفیت بهساز یکپارچه کیفیت توان به‌منظور جبران‌سازی همزمان توان راکتیو بار و اعوجاجات ولتاژ [دوره 45، شماره 3، 1394، صفحه 35-46]

ک

 • کازرونی، مرتضی ارائه یک روش کاربردی جهت کالیبراسیون آنتن‌های آرایه فازی [دوره 45، شماره 4، 1394، صفحه 79-84]
 • کوشش، منیره الگوریتم حذف Speckle با قابلیت حفظ لبه برای تصاویر سنجش‌ازدور رادار روزنه ترکیبی با استفاده از تبدیل چندمقیاسه‌ی Curvelet و آستانه‌گذاری وفقی [دوره 45، شماره 4، 1394، صفحه 153-161]

ل

 • لطفی، رضا روشی جدید برای طراحی ریزتحریک‌کننده‌های عصبی ایمن [دوره 45، شماره 4، 1394، صفحه 179-190]

م

 • مجیری، محسن بهبود عملکرد فیلتر شکاف‌دار وفقی در تخمین فرکانس سیگنال‌های تناوبی [دوره 45، شماره 1، 1394، صفحه 1-9]
 • محزون، محمدرضا ردیابی اهداف متحرک هوایی با استفاده از تخمین چگالی کرنل بر اساس الگوریتم فیلتر ذره [دوره 45، شماره 3، 1394، صفحه 97-107]
 • محسنی ارمکی، سیدحسین ارائه یک روش کاربردی جهت کالیبراسیون آنتن‌های آرایه فازی [دوره 45، شماره 4، 1394، صفحه 79-84]
 • محمدخانلی، لیلی استفاده از خوشه‌بندی و مدل مارکوف جهت پیش‌بینی درخواست آتی کاربر در وب [دوره 45، شماره 3، 1394، صفحه 89-96]
 • محمدویسی، عباس ارائه چارچوبی برای مدیریت انرژی خانه هوشمند: برنامه‌ریزی بهینه تجهیزات خانگی و برنامه‌ریزی بهینه بهره‌برداری از منابع انرژی تجدیدپذیر [دوره 45، شماره 1، 1394، صفحه 53-66]
 • میخک بیرانوند، مرتضی ارائه روشی جهت انتخاب گام آهنربا برای موتور BLDC نوع IPM برای دستیابی به مشخصات مطلوب موتور [دوره 45، شماره 3، 1394، صفحه 27-34]
 • مرادی، ساعد روشی جدید برای طراحی ریزتحریک‌کننده‌های عصبی ایمن [دوره 45، شماره 4، 1394، صفحه 179-190]
 • مرادی، مریم ارائه راهکاری جهت مقابله با مشکل انفجار فضای حالت در سیستم‌های تبدیل گراف با استفاده از الگوریتم‌های پرندگان و جستجوی گرانشی [دوره 45، شماره 4، 1394، صفحه 163-177]
 • منفرد، فاطمه طراحی کنترل‌کننده ردیاب مقاوم برای یک روبات متحرک غیرهولونومیک دارای لغزش جانبی با روش‌های بازطراحی لیاپانوفی و H∞ غیرخطی [دوره 45، شماره 4، 1394، صفحه 191-202]

ن

 • نجفی روادانق، سجاد حل مسئله مشارکت بهینه واحدهای نیروگاهی در حضور منابع انرژی تجدیدپذیر [دوره 45، شماره 1، 1394، صفحه 29-42]
 • نقیبی سیستانی، محمدباقر ارتباط‎ مغز-رایانه دوبعدی مبتنی بر توجه انتخابی دیداری به کمک سیگنال‌های MEG [دوره 45، شماره 2، 1394، صفحه 65-74]
 • نیکخواه، امیرعلی ردگیری غیرخطی بهینه و مقید مسیر مبتنی بر تابع لیاپانوفی کنترل [دوره 45، شماره 4، 1394، صفحه 93-102]
 • نوجوان زاده، دنیا کنترل جرثقیل هوایی دو درجه ‌آزادی توسط کنترل‌کننده مدلغزشی تطبیقی [دوره 45، شماره 4، 1394، صفحه 203-209]
 • نوروزی دهناشی، روح اله افزایش توان تفکیک ساختار MASH مرتبه دو مبتنی بر GRO و مدولاسیون عرض پالس در ورودی [دوره 45، شماره 4، 1394، صفحه 211-221]

ه

 • هاشمی نژاد، سعید دسته‌بندی خطا و شناسایی فازهای تحت خطا در سیستم‌های قدرت با استفاده از تئوری امواج سیار و سیستم فازی [دوره 45، شماره 4، 1394، صفحه 223-233]
 • هوشمند، رحمت اله یک روش جدید برای شناسایی اغتشاشات کیفیت توان با استفاده از تبدیل S [دوره 45، شماره 4، 1394، صفحه 37-49]
 • هوشمند، رحمت‌اله استفاده بهینه از ظرفیت بهساز یکپارچه کیفیت توان به‌منظور جبران‌سازی همزمان توان راکتیو بار و اعوجاجات ولتاژ [دوره 45، شماره 3، 1394، صفحه 35-46]

ی

 • یزدان پناه، محمدجواد ردگیری غیرخطی بهینه و مقید مسیر مبتنی بر تابع لیاپانوفی کنترل [دوره 45، شماره 4، 1394، صفحه 93-102]
 • یوسفیان، رزا ارائه راهکاری جهت مقابله با مشکل انفجار فضای حالت در سیستم‌های تبدیل گراف با استفاده از الگوریتم‌های پرندگان و جستجوی گرانشی [دوره 45، شماره 4، 1394، صفحه 163-177]