نمایه نویسندگان

ا

 • ابجدی، نویدرضا کنترل تطبیقی با خطی‌سازی فیدبک ورودی-خروجی یک مبدل تشدیدی سری-موازی dc-dc [دوره 44، شماره 1، 1393، صفحه 33-42]
 • ابراهیم‌پور، رضا افزایش میرایی نوسانات سیستم قدرت با جایابی UPFC براساس ضریب مانده و مدهای بحرانی [دوره 44، شماره 3، 1393، صفحه 23-31]
 • احمدی، وحید تحلیل عملکرد تک‌مد لیزر فیبر رامان DFB با انتقال فاز π/2 و بررسی وابستگی توان دمش آستانه به طول فیبر [دوره 44، شماره 2، 1393، صفحه 35-42]
 • اعتماد، رضا پیشنهاد یک روش جدید جهت برنامه‌ریزی توسعه تولید (GEP) بر مبنای تحلیل سلسله مراتبی فازی (FAHP) [دوره 44، شماره 2، 1393، صفحه 1-10]
 • اکبرزاده توتونچی، محمدرضا شناسایی سیستم‌های غیرخطی بر اساس منطق فازی توسعه یافته [دوره 44، شماره 1، 1393، صفحه 23-32]

ب

 • بابائی، ابراهیم اینورتر امپدانسی دو خروجی برای درایو دو موتور القایی کنترل‌شده به روش DTC در خودرو هیبرید پیل سوختی [دوره 44، شماره 3، 1393، صفحه 51-66]
 • بزرگ امید، علی انتخاب اغتشاش‌های بحرانی در برنامه‌ریزی توان راکتیو با قید پایداری ولتاژ [دوره 44، شماره 2، 1393، صفحه 43-50]
 • بهراد، علیرضا استخراج و بازسازی خودکار اطلاعات سه‌بعدی زمین فوتبال در تصاویر تک‌دوربینی کالیبره‌نشده [دوره 44، شماره 4، 1393، صفحه 55-64]

پ

 • پریز، ناصر کنترل بهینه سیستم‌های سوئیچ شونده خطی ناخودگردان: رهیافت نامساوی ماتریسی خطی [دوره 44، شماره 1، 1393، صفحه 11-21]
 • پیروزمند، فاطمه طراحی کنترل‌کننده پیش‌بین مقاوم با استفاده از نامساوی‌های ماتریسی خطی برای سیستم کنترل وضعیت ماهواره [دوره 44، شماره 4، 1393، صفحه 9-21]
 • پورمحمدیان، پژمان بررسی رفتار عایقی روغن معدنی در ولتاژ فرکانس قدرت با حضور نانولوله‌های کربنی [دوره 44، شماره 4، 1393، صفحه 1-7]

ج

 • جلیلیان، علیرضا کنترل بازیاب دینامیکی ولتاژ مبتنی بر فیلتر شکافی تطبیقی و میراسازی فعال به منظور بهبود کیفیت توان [دوره 44، شماره 2، 1393، صفحه 23-34]

ح

 • حاتم‌وند، لیلا حفاظت ناحیه گسترده به‌منظور پیشگیری از فروپاشی ولتاژ به‌کمک یک شاخص ترکیبی به‌هنگام جدید [دوره 44، شماره 3، 1393، صفحه 41-51]

خ

 • خالوزاده، حمید بهبود تخمین ناحیه جذب:‌ مطالعه‌ای بر روی خفتگی تومور [دوره 44، شماره 1، 1393، صفحه 1-9]
 • خدادادی، فرشته ارائه یک الگوریتم شناسایی گره‌های کپی در شبکه‌های حسگر بی‌سیم به کمک انتشارات محلی و کانال‌های کرم‌چاله قانونی [دوره 44، شماره 4، 1393، صفحه 22-33]
 • خدادادی، لاریسا بهبود تخمین ناحیه جذب:‌ مطالعه‌ای بر روی خفتگی تومور [دوره 44، شماره 1، 1393، صفحه 1-9]

د

 • دولتشاهی، میلاد کاهش نوسانات گشتاور و تلفات اهمی در موتور سوئیچ رلوکتانس با در نظر گرفتن اثر اشباع مغناطیسی [دوره 44، شماره 2، 1393، صفحه 11-21]

ر

 • رافع، رضا ارائه یک الگوریتم شناسایی گره‌های کپی در شبکه‌های حسگر بی‌سیم به کمک انتشارات محلی و کانال‌های کرم‌چاله قانونی [دوره 44، شماره 4، 1393، صفحه 22-33]
 • رمضانی آل، محمدرضا کنترل بهینه سیستم‌های سوئیچ شونده خطی ناخودگردان: رهیافت نامساوی ماتریسی خطی [دوره 44، شماره 1، 1393، صفحه 11-21]

ز

 • زارع، کاظم ارزیابی جنبه‌های فنی و اقتصادی شبکه توزیع با هدف توسعه DG بر مبنای کاربرد مدیریت اکتیو در شبکه [دوره 44، شماره 4، 1393، صفحه 35-45]

س

 • سپاسیان، محمدصادق پیشنهاد یک روش جدید جهت برنامه‌ریزی توسعه تولید (GEP) بر مبنای تحلیل سلسله مراتبی فازی (FAHP) [دوره 44، شماره 2، 1393، صفحه 1-10]
 • ستایش‌نظر، مهرداد پیشنهاد یک روش جدید جهت برنامه‌ریزی توسعه تولید (GEP) بر مبنای تحلیل سلسله مراتبی فازی (FAHP) [دوره 44، شماره 2، 1393، صفحه 1-10]
 • سیفی نجمی، ابراهیم یک مبدل جدید سوئیچ کاهش یافته برای اتصال دو منبع تولید پراکنده به شبکه قدرت [دوره 44، شماره 3، 1393، صفحه 1-12]
 • سقائیان نژاد، سیدمرتضی کاهش نوسانات گشتاور و تلفات اهمی در موتور سوئیچ رلوکتانس با در نظر گرفتن اثر اشباع مغناطیسی [دوره 44، شماره 2، 1393، صفحه 11-21]
 • سلطانی، جعفر کنترل تطبیقی با خطی‌سازی فیدبک ورودی-خروجی یک مبدل تشدیدی سری-موازی dc-dc [دوره 44، شماره 1، 1393، صفحه 33-42]

ش

 • شجاعی، نادر حفاظت ناحیه گسترده به‌منظور پیشگیری از فروپاشی ولتاژ به‌کمک یک شاخص ترکیبی به‌هنگام جدید [دوره 44، شماره 3، 1393، صفحه 41-51]
 • شهشهانی، فاطمه تحلیل عملکرد تک‌مد لیزر فیبر رامان DFB با انتقال فاز π/2 و بررسی وابستگی توان دمش آستانه به طول فیبر [دوره 44، شماره 2، 1393، صفحه 35-42]

ص

 • صابری، حسن محاسبه سریع و دقیق حاشیه پایداری ولتاژ با تقریب منحنی PV [دوره 44، شماره 3، 1393، صفحه 33-40]
 • صباحی، فرناز شناسایی سیستم‌های غیرخطی بر اساس منطق فازی توسعه یافته [دوره 44، شماره 1، 1393، صفحه 23-32]
 • صباحی، مهران جبران‌ساز خط به خط، نسل جدیدی از ادوات FACTS [دوره 44، شماره 1، 1393، صفحه 57-66]
 • صباحی، مهران اینورتر امپدانسی دو خروجی برای درایو دو موتور القایی کنترل‌شده به روش DTC در خودرو هیبرید پیل سوختی [دوره 44، شماره 3، 1393، صفحه 51-66]
 • صمدی، بهزاد بهبود تخمین ناحیه جذب:‌ مطالعه‌ای بر روی خفتگی تومور [دوره 44، شماره 1، 1393، صفحه 1-9]

ط

 • طاهری، نبی برنامه‌ریزی هماهنگ نصب منابع تولید پراکنده و توسعه شبکه توزیع در حضور نامعینی بار و قیمت انرژی [دوره 44، شماره 1، 1393، صفحه 43-56]
 • طباطبائی، سید حسین کنترل بازیاب دینامیکی ولتاژ مبتنی بر فیلتر شکافی تطبیقی و میراسازی فعال به منظور بهبود کیفیت توان [دوره 44، شماره 2، 1393، صفحه 23-34]
 • طرفدارحق، مهرداد جبران‌ساز خط به خط، نسل جدیدی از ادوات FACTS [دوره 44، شماره 1، 1393، صفحه 57-66]

ع

 • عاروان، محمدرضا طراحی کنترل‌کننده پیش‌بین مقاوم با استفاده از نامساوی‌های ماتریسی خطی برای سیستم کنترل وضعیت ماهواره [دوره 44، شماره 4، 1393، صفحه 9-21]
 • عباپور، سعید ارزیابی جنبه‌های فنی و اقتصادی شبکه توزیع با هدف توسعه DG بر مبنای کاربرد مدیریت اکتیو در شبکه [دوره 44، شماره 4، 1393، صفحه 35-45]
 • عباسی، شهریار انتخاب اغتشاش‌های بحرانی در برنامه‌ریزی توان راکتیو با قید پایداری ولتاژ [دوره 44، شماره 2، 1393، صفحه 43-50]
 • عجمی، علی یک مبدل جدید سوئیچ کاهش یافته برای اتصال دو منبع تولید پراکنده به شبکه قدرت [دوره 44، شماره 3، 1393، صفحه 1-12]
 • عدالتیان دوم، محمدکاظم بررسی رفتار عایقی روغن معدنی در ولتاژ فرکانس قدرت با حضور نانولوله‌های کربنی [دوره 44، شماره 4، 1393، صفحه 1-7]
 • عرب مارکده، غلامرضا کنترل تطبیقی با خطی‌سازی فیدبک ورودی-خروجی یک مبدل تشدیدی سری-موازی dc-dc [دوره 44، شماره 1، 1393، صفحه 33-42]
 • عسگری، محسن تحلیل توزیع میدان الکتریکی در مقره‌های پلیمری تحت شرایط یخ‌زدگی با استفاده از روش المان محدود [دوره 44، شماره 4، 1393، صفحه 47-54]
 • علیان‌نژادی، مریم تحلیل عملکرد تک‌مد لیزر فیبر رامان DFB با انتقال فاز π/2 و بررسی وابستگی توان دمش آستانه به طول فیبر [دوره 44، شماره 2، 1393، صفحه 35-42]

غ

 • غلامی، احمد تحلیل توزیع میدان الکتریکی در مقره‌های پلیمری تحت شرایط یخ‌زدگی با استفاده از روش المان محدود [دوره 44، شماره 4، 1393، صفحه 47-54]
 • غلامی، میثم الگوریتم ابتکاری کارآمد برای حل مساله بازیابی در شبکه‌های توزیع الکتریکی با در نظر گرفتن حذف‌بار [دوره 44، شماره 3، 1393، صفحه 13-21]

ف

 • فاتح، داود افزایش میرایی نوسانات سیستم قدرت با جایابی UPFC براساس ضریب مانده و مدهای بحرانی [دوره 44، شماره 3، 1393، صفحه 23-31]
 • فیضی، محمدرضا اینورتر امپدانسی دو خروجی برای درایو دو موتور القایی کنترل‌شده به روش DTC در خودرو هیبرید پیل سوختی [دوره 44، شماره 3، 1393، صفحه 51-66]

ق

 • قاضی‌زاده، محمدصادق پیشنهاد یک روش جدید جهت برنامه‌ریزی توسعه تولید (GEP) بر مبنای تحلیل سلسله مراتبی فازی (FAHP) [دوره 44، شماره 2، 1393، صفحه 1-10]
 • قهرمانی، نعمت‌ا... طراحی کنترل‌کننده پیش‌بین مقاوم با استفاده از نامساوی‌های ماتریسی خطی برای سیستم کنترل وضعیت ماهواره [دوره 44، شماره 4، 1393، صفحه 9-21]

ک

 • کیا، محسن پیشنهاد یک روش جدید جهت برنامه‌ریزی توسعه تولید (GEP) بر مبنای تحلیل سلسله مراتبی فازی (FAHP) [دوره 44، شماره 2، 1393، صفحه 1-10]
 • کربعلی‌زاده، محسن کنترل تطبیقی با خطی‌سازی فیدبک ورودی-خروجی یک مبدل تشدیدی سری-موازی dc-dc [دوره 44، شماره 1، 1393، صفحه 33-42]
 • کربلایی، فرید انتخاب اغتشاش‌های بحرانی در برنامه‌ریزی توان راکتیو با قید پایداری ولتاژ [دوره 44، شماره 2، 1393، صفحه 43-50]
 • کربلایی، فرید محاسبه سریع و دقیق حاشیه پایداری ولتاژ با تقریب منحنی PV [دوره 44، شماره 3، 1393، صفحه 33-40]

م

 • محمدی ایواتلو، بهنام ارزیابی جنبه‌های فنی و اقتصادی شبکه توزیع با هدف توسعه DG بر مبنای کاربرد مدیریت اکتیو در شبکه [دوره 44، شماره 4، 1393، صفحه 35-45]
 • محمودی، محسن یک مبدل جدید سوئیچ کاهش یافته برای اتصال دو منبع تولید پراکنده به شبکه قدرت [دوره 44، شماره 3، 1393، صفحه 1-12]
 • مشتاق، جمال الگوریتم ابتکاری کارآمد برای حل مساله بازیابی در شبکه‌های توزیع الکتریکی با در نظر گرفتن حذف‌بار [دوره 44، شماره 3، 1393، صفحه 13-21]
 • مطیع بیرجندی، علی‌اکبر افزایش میرایی نوسانات سیستم قدرت با جایابی UPFC براساس ضریب مانده و مدهای بحرانی [دوره 44، شماره 3، 1393، صفحه 23-31]
 • معلم، مهدی کاهش نوسانات گشتاور و تلفات اهمی در موتور سوئیچ رلوکتانس با در نظر گرفتن اثر اشباع مغناطیسی [دوره 44، شماره 2، 1393، صفحه 11-21]
 • میمنت‌آبادی، صابر کاهش PAPR در SLM بدون ارسال جداگانه اطلاعات جانبی با استفاده از روش LCG [دوره 44، شماره 2، 1393، صفحه 51-59]
 • موسوی‌نیا، میرجواد کاهش PAPR در SLM بدون ارسال جداگانه اطلاعات جانبی با استفاده از روش LCG [دوره 44، شماره 2، 1393، صفحه 51-59]

ن

 • نامداری، فرهاد حفاظت ناحیه گسترده به‌منظور پیشگیری از فروپاشی ولتاژ به‌کمک یک شاخص ترکیبی به‌هنگام جدید [دوره 44، شماره 3، 1393، صفحه 41-51]
 • نصیری، مرتضی استخراج و بازسازی خودکار اطلاعات سه‌بعدی زمین فوتبال در تصاویر تک‌دوربینی کالیبره‌نشده [دوره 44، شماره 4، 1393، صفحه 55-64]

و

 • وحیدیان، علی کنترل بهینه سیستم‌های سوئیچ شونده خطی ناخودگردان: رهیافت نامساوی ماتریسی خطی [دوره 44، شماره 1، 1393، صفحه 11-21]
 • ولی‌زاده، مجید اینورتر امپدانسی دو خروجی برای درایو دو موتور القایی کنترل‌شده به روش DTC در خودرو هیبرید پیل سوختی [دوره 44، شماره 3، 1393، صفحه 51-66]

ه

 • همتی، رضا برنامه‌ریزی هماهنگ نصب منابع تولید پراکنده و توسعه شبکه توزیع در حضور نامعینی بار و قیمت انرژی [دوره 44، شماره 1، 1393، صفحه 43-56]
 • هوشی، زهیر جبران‌ساز خط به خط، نسل جدیدی از ادوات FACTS [دوره 44، شماره 1، 1393، صفحه 57-66]
 • هوشمند، رحمت‌الله برنامه‌ریزی هماهنگ نصب منابع تولید پراکنده و توسعه شبکه توزیع در حضور نامعینی بار و قیمت انرژی [دوره 44، شماره 1، 1393، صفحه 43-56]