کلیدواژه‌ها = تبدیل موجک
تعداد مقالات: 8
2. تشخیص محل منابع فلیکر در شبکه‌های قدرت

دوره 47، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 1701-1709

هادی مقدم بنائم؛ مرتضی فرسادی


3. بازشناسی چهره با استفاده از آنالیز تفکیک خطی بر پایه موجک‌های هار و گابور و ماشین بردار پشتیبان

دوره 47، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 1317-1327

صفر ایراندوست پاکچین؛ سعید مشگینی؛ سجاد نصیرزاده


5. بهبود سیستم جداسازی منبع مبتنی بر آنالیز ترکیب شنیداری در زبان فارسی

دوره 46، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 273-283

مسعود گراوانچی زاده؛ پریا دادور؛ بابک بهادرنیا