کلیدواژه‌ها = فیلتر
تعداد مقالات: 5
1. طراحی، تحلیل و شبیه‌سازی یک فیلتنای مایکرواستریپ با روی‌کرد طراحی فیلتر میان‌گذر

دوره 49، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 783-791

حبیب قربانی نژاد؛ امید اتحاد محکم


2. ارائه روش اندازه‌گیری سریع جهت بهره‌برداری بهینه ظرفیت SVC به منظور کاهش فلیکر کوره‌های قوس الکتریکی

دوره 48، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 963-971

محمدرضا آسبان؛ جمشید آقایی؛ طاهر نیکنام؛ سیدناصر هاشمی‌پور