کلیدواژه‌ها = موتور القایی
کنترل زاویه شار به‌منظور بهبود بازده موتورهای القایی

دوره 50، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 1785-1795

محمدرضا محبی؛ داود عرب خابوری؛ مهیار خسروی