کلیدواژه‌ها = classification
تعداد مقالات: 6
2. ارائه یک مدل فراابتکاری برای تشخیص ریزحرکات انسان مبتنی بر حس‌گرهای اینرسی

دوره 49، شماره 1، بهار 1398، صفحه 221-234

مجید سپهوند؛ فردین ابدالی محمدی


3. دسته‌بندی کدگذارهای صوت در بستر شبکه‌های مخابراتی

دوره 49، شماره 1، بهار 1398، صفحه 101-110

فرزانه جعفری؛ مهدی تیموری


4. دسته‌بندی کدگذارهای تصویر در بستر شبکه‌های مخابراتی

دوره 49، شماره 1، بهار 1398، صفحه 79-87

مهدی تیموری؛ نفیسه حسینی


6. دسته‌بندی اهداف سوناری توسط الگوریتم بهینه‌ساز ازدحام ذرات با گروه‌های مستقل

دوره 47، شماره 1، بهار 1396، صفحه 263-274

سیدمحمدرضا موسوی میرکلایی؛ محمد خویشه؛ احسان ابراهیمی؛ فلاح محمدزاده