کلیدواژه‌ها = یادگیری تقویتی
تخصیص منابع مبتنی بر یادگیری تقویتی برای بهبود گذردهی در ارتباطات D2D سلولی

دوره 50، شماره 3، آبان 1399، صفحه 1165-1177

وصال حکمی؛ سید اکبر مصطفوی؛ زیبا عارفی نژاد


زمان‌بندی آینده‌نگرانه وظایف در محاسبات ابری مبتنی بر یادگیری تقویتی

دوره 50، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 387-401

سید اکبر مصطفوی؛ فاطمه احمدی؛ مهدی آقاصرام


بهبود عملکرد حمله در تیم ربات‌های فوتبالیست با استفاده از یادگیری تقویتی

دوره 48، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 585-594

مینا خاکسار؛ ولی درهمی؛ مهدی رضائیان