کلیدواژه‌ها = استخراج ویژگی
تعداد مقالات: 6
2. استخراج ویژگی‌های مکان- فرکانسی جهت بازیابی تصویر چهره از پایگاه داده حجیم تصاویر

دوره 48، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 509-517

محمدمهدی بخشی؛ حمید حسن‌پور؛ منصور فاتح


3. آشکارسازی شکستگی‌های سنگ مخزن مبتنی بر آنالیز بافت جهتی و نگاشت خودسازمان‌ده

دوره 48، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 745-761

فاطمه طیبی؛ غلامرضا اکبری‌زاده؛ ابراهیم فرشیدی


6. تعیین موقعیت عملگر نهایی یک ربات موازی چهار درجه آزادی با استفاده از روش بینایی ماشین

دوره 46، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 259-271

الناز قنبری؛ مهران محبوب خواه؛ قادر کریمیان