کلیدواژه‌ها = خوشه‌بندی
تعداد مقالات: 7
1. تشخیص ویژگی‌های ضمنی با استفاده از قواعد نحوی زبان فارسی و خوشه‌بندی صفات

دوره 50، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 1395-1404

عاطفه محمدی؛ مهدی یزدیان دهکردی؛ محمدعلی نعمت بخش


2. ارائه روشی سلسله‌مراتبی جهت خوشه‌بندی ساختاری-محتوایی گراف

دوره 49، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 1107-1117

کبری رحمتی؛ سامان کشوری؛ حسن نادری


7. استفاده از خوشه‌بندی و مدل مارکوف جهت پیش‌بینی درخواست آتی کاربر در وب

دوره 45، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 89-96

سیامک عبداله‌زاده؛ محمدعلی بالافر؛ لیلی محمدخانلی