کلیدواژه‌ها = بازار برق
کنترل میزان هارمونیک موجود در سیستم‌های قدرت با استفاده از قیمت‌گذاری عادلانه‌ی هارمونیک

دوره 50، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 195-205

امین سعادت؛ رحمت اله هوشمند؛ مهدی تدین؛ آرش کیومرثی؛ مهدی ترابیان


تجزیه ساختاری تولید جهت ارزیابی تحلیلی تلفات شبکه با در نظر گرفتن تراکم شبکه انتقال

دوره 48، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 825-836

علی غزنوی سرحوزکی؛ محمد‌ابراهیم حاجی‌آبادی؛ منصور خلیلیان