نویسنده = ������������������������� ��������
کاهش PAPR در SLM بدون ارسال جداگانه اطلاعات جانبی با استفاده از روش LCG

دوره 44، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 51-59

میرجواد موسوی‌نیا؛ صابر میمنت‌آبادی