نویسنده = Saberi Noghabi�� Abbas
Improving Coordination and Operating Speed of Overcurrent Relay against Contingency of Presence of Distributed Generators

دوره 51، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 33-47

Nader Hatefi Torshizi؛ Hamidreza Najafi؛ Abbas Saberi Noghabi


یک روش بهینه برای تعیین وضعیت اتصال ریزشبکه به شبکه سراسری با استفاده از اطلاعات محلی

دوره 50، شماره 3، آبان 1399، صفحه 1429-1440

نادر هاتفی ترشیزی؛ حمید رضا نجفی؛ عباس صابری نوقابی


یک روش احتمالی به‌منظور تنظیم بهینه رله‌های اضافه جریان ترکیبی با در نظر گرفتن عدم‌قطعیت‌ها

دوره 47، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 141-153

عباس صابری نوقابی؛ حامد بدرسیمایی؛ محسن فرشاد


تنظیم بهینه رله دیستانس با در نظر گرفتن عدم قطعیت‌ها

دوره 46، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 221-231

عباس صابری نوقابی؛ نادر هاتفی ترشیزی