نویسنده = صابری نوقابی، عباس
ارزیابی قابلیت اطمینان سیستم قدرت با در نظر گرفتن عدم هماهنگی سیستم حفاظتی ناشی از تغییر ساختار

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1402

10.22034/tjee.2023.57509.4663

سعید سبزه بین؛ عباس صابری نوقابی؛ کاظم مظلومی


Improving Coordination and Operating Speed of Overcurrent Relay against Contingency of Presence of Distributed Generators

دوره 51، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 33-47

Nader Hatefi Torshizi؛ Hamidreza Najafi؛ Abbas Saberi Noghabi


یک روش بهینه برای تعیین وضعیت اتصال ریزشبکه به شبکه سراسری با استفاده از اطلاعات محلی

دوره 50، شماره 3، آبان 1399، صفحه 1429-1440

نادر هاتفی ترشیزی؛ حمید رضا نجفی؛ عباس صابری نوقابی


یک روش احتمالی به‌منظور تنظیم بهینه رله‌های اضافه جریان ترکیبی با در نظر گرفتن عدم‌قطعیت‌ها

دوره 47، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 141-153

عباس صابری نوقابی؛ حامد بدرسیمایی؛ محسن فرشاد


تنظیم بهینه رله دیستانس با در نظر گرفتن عدم قطعیت‌ها

دوره 46، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 221-231

عباس صابری نوقابی؛ نادر هاتفی ترشیزی