نویسنده = ���������������������� ��������������
الگوریتم فیلتر تطبیقی زیرباند توسعه‌یافته در شبکه توزیع‌شده انتشاری

دوره 49، شماره 2، مرداد 1398، صفحه 475-484

محمدشمس اسفندآبادی؛ فاطمه باستی؛ محمدسعید شفیعی