نویسنده = ���������� ������������������ ����������
بهبود حمله مکعبی کانال جانبی بر روی الگوریتم‌های بلوکی

دوره 45، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 69-78

شهرام جمالی؛ عرفان آقایی کیاسرایی