نویسنده = رافع، وحید
تولید بهینه مجموعه آزمون به روش آزمون ترکیبی با اعمال تغییر در الگوریتم جستجوی گرانشی برای آرایه پوشش با قوه ثابت.

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 04 دی 1402

10.22034/tjee.2023.56934.4641

سجاد اسفندیاری؛ لیلا یوسفوند؛ عین‌الله پیرا؛ وحید رافع


تولید مورد آزمون مبتنی بر مدل از توصیفات تبدیل گراف با استفاده از الگوریتم جستجوی پرتو

دوره 49، شماره 1، اردیبهشت 1398، صفحه 343-356

مریم عسگری عراقی؛ وحید رافع؛ اکرم کلائی


ساخت آرایه پوشش با استفاده از الگوریتم بهینه‌سازی مبتنی برآموزش و یادگیری

دوره 48، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 161-171

زهرا عباسی؛ سجاد اسفندیاری؛ وحید رافع