نویسنده = �������������� ����������
ارائه روشی نوین برای محاسبه اعتماد در کاربردهای اینترنت اشیاء

دوره 50، شماره 2، مرداد 1399، صفحه 743-755

بهشید شایسته؛ وصال حکمی؛ سید اکبر مصطفوی؛ احمد اکبری