نویسنده = �������������������� ��������
بهینه‌سازی ازدحام ذرات به‌روش مدل مخلوط گوسی در محیط پویا

دوره 50، شماره 2، مرداد 1399، صفحه 909-922

نرگس میرزائیان؛ بهزاد زمانی دهکردی؛ فرشاد کیومرثی