نویسنده = �������������� ��������������
اثربخشی بسط پرس‌وجو مبتنی بر خوشه‌بندی اسناد شبه‌بازخورد با الگوریتم K-NN

دوره 46، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 143-151

رضا خدایی؛ محمدعلی بالافر؛ سیدناصر رضوی


استفاده از خوشه‌بندی و مدل مارکوف جهت پیش‌بینی درخواست آتی کاربر در وب

دوره 45، شماره 3، آذر 1394، صفحه 89-96

سیامک عبداله‌زاده؛ محمدعلی بالافر؛ لیلی محمدخانلی