نویسنده = �������������� ����������
استفاده از الگوریتم بهینه‌سازی گرگ خاکستری در خوشه‌یابی کلان‌داده‌ها

دوره 50، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 41-62

ایمان بهروان؛ سید حمید ظهیری؛ سیّد محمّد رضوی؛ روبرتو ترازارتی