نویسنده = سید اکبر مصطفوی
تخصیص منابع مبتنی بر یادگیری تقویتی برای بهبود گذردهی در ارتباطات D2D سلولی

دوره 50، شماره 3، آبان 1399، صفحه 1165-1177

وصال حکمی؛ سید اکبر مصطفوی؛ زیبا عارفی نژاد


ارائه روشی نوین برای محاسبه اعتماد در کاربردهای اینترنت اشیاء

دوره 50، شماره 2، مرداد 1399، صفحه 743-755

بهشید شایسته؛ وصال حکمی؛ سید اکبر مصطفوی؛ احمد اکبری


زمان‌بندی آینده‌نگرانه وظایف در محاسبات ابری مبتنی بر یادگیری تقویتی

دوره 50، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 387-401

سید اکبر مصطفوی؛ فاطمه احمدی؛ مهدی آقاصرام