نویسنده = S. Toofan
تعداد مقالات: 4
1. بهبود سرعت مقایسه‌کننده دینامیکی تک-فاز

دوره 50، شماره 1، بهار 1399، صفحه 207-215

محمد سلیمانی؛ سیروس طوفان


2. مرجع جریان µA100 با ضریب تغییرات دمایی پایین مبتنی بر ترکیب ترانزیستورهای زیرآستانه و اشباع

دوره 49، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 1711-1720

امین شیخی؛ فرشاد گودرزی؛ سیروس طوفان