نویسنده = ���������� ���������������� ��������
طراحی کنترل‌کننده عصبی-فازی نوع-2

دوره 43، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 63-73

حسین مرادی فراهانی؛ جواد عسگری