نویسنده = بهرامی، سیروس
طراحی و ساخت فیلتر پایین‌گذر مایکرواستریپ با محدوده توقف عریض و انتخاب پذیری بالا

دوره 49، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 1849-1855

غلامحسین مولودیان؛ سیروس بهرامی؛ حمیدرضا قوهستانی


طراحی و ساخت فیلتر پایین‌گذر مایکرواستریپ با محدوده توقف عریض و انتخاب پذیری بالا

دوره 49، شماره 3، آذر 1398، صفحه 1385-1391

غلامحسین مولودیان؛ سیروس بهرامی؛ حمیدرضا قوهستانی