نویسنده = �������� ���������������� ��������
طراحی کنترل‌کننده میراساز دینامیکی کارآمد برای DFIG با درنظرگرفتن آنالیز مقادیر ویژه و گشتاور میراساز

دوره 49، شماره 1، اردیبهشت 1398، صفحه 357-366

امین علوی اشکفتکی؛ عبدالرضا ربیعی؛ عباس کارگر؛ صمد تقی پور