نویسنده = صنعت‌گر حسن‌کیاده، میثم
مدولاسیون پهنای پالس ایمن در اینورتر نه-کلیده

دوره 47، شماره 3، آذر 1396، صفحه 1133-1145

محمدرضا علیزاده پهلوانی؛ میثم صنعت‌گر حسن‌کیاده؛ عارف بالی لاشک