نویسنده = ������������������������ ��������������
طراحی گیج خلأ یونی کاتد گرم به‌صورت آرایه مبتنی بر MEMS

دوره 49، شماره 1، اردیبهشت 1398، صفحه 317-329

ابراهیم عباسپورثانی؛ صادق محمدزاده بازارچی