نویسنده = ���������� �������������������� ������ ������������
شیلد الکترومغناطیسی تنظیم‌پذیر بر پایه ساختارهای متناوب گرافنی در فرکانس‌های تراهرتز

دوره 49، شماره 1، اردیبهشت 1398، صفحه 143-151

عرفان دژبند؛ حمیدرضا کرمی؛ سید منوچهر حسینی پیلانگرگی