نویسنده = ���������������� ��������
بهبود حافظه برای حل مسئله زمان‌بندی کار کارگاهی پویا

دوره 47، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 1657-1668

مجید محمدپور؛ حمید پروین؛ صمد نجاتیان


ارائه روشی مبتنی بر پوشش سراسری و تخمین اتفاق آرا برای بهبود کارایی در شبکه حسگر بی‌سیم

دوره 47، شماره 3، آذر 1396، صفحه 877-891

حمید پروین؛ مجید محمدپور؛ روح‌الله امیدوار