نویسنده = آقاگل زاده، علی
پنهان سازی خطا مبتنی بر گرادیان و سازگار با محتوا برای H.264/AVC

دوره 53، شماره 4، دی 1402، صفحه 299-308

10.22034/tjee.2023.54721.4569

علی رادمهر؛ علی آقاگل زاده؛ سید مهدی Hosseini Andargoli


ادغام تصاویر چندفوکوسه با استفاده از همدوسی فاز و خوشه‌بند K-means

دوره 45، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 115-125

یوکابد صدری؛ علی آقاگلزاده؛ مهدی ازوجی


شناسایی چهره براساس ظاهر در رشته‌های ویدئویی

دوره 45، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 75-83

سجاد شفیع‌پور یوردشاهی؛ میرهادی سیدعربی؛ علی آقاگل‌زاده