نویسنده = ������������������� ����������
طراحی یک فرستنده IR-UWB با چگالی طیفی توان تطبیق‌پذیر در محدوده Gpps 0.02-1.4

دوره 48، شماره 3، آذر 1397، صفحه 1349-1363

فرشاد گوزل‌پور؛ امیر حبیب‌زاده شریف؛ اسماعیل نجفی اقدم