نویسنده = ���������������� ���������� ����������������
بهره‌برداری بازار زمان‌حقیقی تحت مکانیسم‌های تسویه تک‌قیمت و دوقیمت در حضور تولید توان بادی هم‌بسته

دوره 49، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 1469-1481

ایراندخت امیرجانی مروی؛ مرتضی رحیمیان؛ رضا ارجمند