نویسنده = پورمند، عادل
Fabrication and numerical optimization of microfluidic-based spiral micromixer

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 22 مهر 1402

10.22034/tjee.2023.54823.4573

سینا پورحاجی آقا گلستانی؛ عادل پورمند


تراشه ریزسیالاتی کاغذی برای اندازه‌گیری گلوکز با استفاده از تشخیص نوری با روش مادون قرمز نزدیک

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 22 مهر 1402

10.22034/tjee.2023.16982

عادل پورمند


پیاده‌سازی و مشخصه‌یابی یک ریزشیر کواک با استفاده از مواد گرمانرم برای کاربردهای آزمایشگاه روی تراشه

دوره 48، شماره 3، آذر 1397، صفحه 1047-1058

عادل پورمند؛ سیدعلی موسوی شائق؛ حبیب بدری؛ اسماعیل نجفی اقدم