نویسنده = جهانگرد رفسنجانی، امیر
Web Application Testing Using Deep Reinforcement Learning

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آبان 1402

10.22034/tjee.2023.17047

محمدرضا عباس نژاد؛ امیر جهانگرد رفسنجانی؛ امین میلانی فرد


بهبود پیش‌بینی قیمت سهام با استفاده از نشانگرهای فنی و تحلیل احساسات

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 13 تیر 1403

10.22034/tjee.2024.58861.4742

فاطمه مودی؛ امیر جهانگرد رفسنجانی؛ سجاد ظریف زاده


پینو: یک سامانه توصیه‌گر با استفاده از کاوش در سیاهه‌های وب

دوره 48، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 763-776

محمدرضا عباس‌نژاد؛ امیر جهانگرد رفسنجانی؛ محمدرضا پژوهان