نویسنده = �������� ������ ���������� ��������
پیش‌بینی برخط دما در فازهای مختلف دمایی برای سیستم‌های چندهسته‌ای

دوره 49، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 1813-1825

جواد محبی نجم‌آباد؛ سیدعلی سلیمانی ابوری؛ علی اکبر پویان


مدیریت دمای پویا برای سیستم‌های چندهسته‌ای با کنترل فرکانس پردازنده و سرعت فن

دوره 49، شماره 2، مرداد 1398، صفحه 833-845

جواد محبی نجم آباد؛ سیدعلی سلیمانی ابوری