نویسنده = محمدرضا عباس‌نژاد
تعداد مقالات: 1
1. پینو: یک سامانه توصیه‌گر با استفاده از کاوش در سیاهه‌های وب

دوره 48، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 763-776

محمدرضا عباس‌نژاد؛ امیر جهانگرد رفسنجانی؛ محمدرضا پژوهان