نویسنده = ��������������������� ��������������
کنترل تطبیقی مدل‌مرجع غیرمتمرکز در سیستم‌های مقیاس‌بزرگ تأخیری

دوره 48، شماره 3، آذر 1397، صفحه 1253-1261

آمنه صید؛ سیدحمید هاشمی‌پور؛ سعید دانیالی