نویسنده = ������������ ������������
تحلیل سازگاری الکترومغناطیسی در یک کانال شامل کابل فشار متوسط و مخابراتی

دوره 49، شماره 1، اردیبهشت 1398، صفحه 63-70

روح اله امیرآبادی فراهانی؛ فرامرز فقیهی؛ سید ابراهیم افجه ای


تحلیل حمله و دفاع سایبری در سطح پردازش پست‌های دیجیتال با روش تئوری بازی

دوره 48، شماره 3، آذر 1397، صفحه 1273-1285

نورالله فرداد؛ سودابه سلیمانی؛ فرامرز فقیهی