نویسنده = ������������ ������������
بهبود عملکرد دی‌مالتی‌پلکسر مبتنی بر بلور فوتونی با استفاده از دو خم º‌90

دوره 49، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 1463-1468

محمد اسدپور؛ مریم فرهنگ؛ لادن اکبری؛ کامبیز عابدی


طراحی مفهومی فیلتر نوری ماخ -زندر مبتنی‌بر بلور فوتونی دوبعدی

دوره 49، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 1795-1799

مسعود کامران کشتیبان؛ کامبیز عابدی؛ محمد جواد شریفی