نویسنده = ����������������� ������������������
پیش‌بینی کوتاه‌مدت بار الکتریکی با استفاده از مدل‌های خاکستری بهبودیافته مبتنی بر تکرار

دوره 48، شماره 3، آذر 1397، صفحه 1069-1081

کیان جوان‌اجدادی؛ سیدجلال سیدشنوا؛ عبدالمجید دژم‌خوی