نویسنده = �������� ���������������� ������
مدل‌سازی دینامیکی چرخ‌دنده مغناطیسی هم‌محور بر مبنای مدار معادل مغناطیسی با استفاده از روش تحلیل گره

دوره 50، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 1569-1580

علیرضا خداکرمی؛ حسن فشکی فراهانی؛ محمود حسینی علی آبادی


طراحی و ساخت یک STATCOM بر مبنای سیستم کنترلی GPI

دوره 47، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 155-169

علی صالحی؛ حسن فشکی فراهانی؛ مهدی اسدی