نویسنده = پژوهان، محمدرضا
A Novel Multi-objective Particle Swarm Algorithm Based on a Neighborhood to Search Depth in Task Scheduling by Considering a New Security Model

دوره 51، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 109-119

Maedeh Mehravaran؛ Fazlollah Adibnia؛ Mohammad-Reza Pajoohan


پینو: یک سامانه توصیه‌گر با استفاده از کاوش در سیاهه‌های وب

دوره 48، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 763-776

محمدرضا عباس‌نژاد؛ امیر جهانگرد رفسنجانی؛ محمدرضا پژوهان


تعیین مشابهت معنایی به روش بدون‌سرپرست با استفاده از قدم‌زنی تصادفی بر گراف جایگزینی زبانی

دوره 48، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 237-249

فاطمه کاوه‌یزدی؛ علی‌محمد زارع‌بیدکی؛ محمدرضا پژوهان