نویسنده = محمدرضا پژوهان
تعداد مقالات: 2
1. پینو: یک سامانه توصیه‌گر با استفاده از کاوش در سیاهه‌های وب

دوره 48، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 763-776

محمدرضا عباس‌نژاد؛ امیر جهانگرد رفسنجانی؛ محمدرضا پژوهان


2. تعیین مشابهت معنایی به روش بدون‌سرپرست با استفاده از قدم‌زنی تصادفی بر گراف جایگزینی زبانی

دوره 48، شماره 1، بهار 1397، صفحه 237-249

فاطمه کاوه‌یزدی؛ علی‌محمد زارع‌بیدکی؛ محمدرضا پژوهان