نویسنده = ����������������� ���������� ��������
ارائه مکانیسمی برای کمینه کردن هزینه‌های اپراتور سلولی در فرآیند برون‌سپاری ترافیک

دوره 47، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 1745-1757

راضیه نظری؛ صالح یوسفی؛ بابک قالب‌ساز جدّی