نویسنده = ���������������� ����������������
برنامه‌ریزی تصادفی ایستگاه‌های شارژ سریع با استفاده از یک الگوریتم هم‌تکاملی

دوره 50، شماره 3، آبان 1399، صفحه 1123-1135

افشین پهلوان حسینی؛ محمدصادق سپاسیان


ارزیابی احتمالاتی ولتاژ شبکه‌های توزیع فعال با در نظر گرفتن همبستگی بین واحدهای فتوولتائیک

دوره 47، شماره 3، آذر 1396، صفحه 1161-1169

امیرحسین فرجی؛ مقداد تورانداز کناری؛ محمدصادق سپاسیان؛ مهرداد ستایش‌نظر