نویسنده = مهدی تیموری
تعداد مقالات: 6
1. دسته‌بندی کدگذارهای تصویر در بستر شبکه‌های مخابراتی

دوره 49، شماره 1، بهار 1398، صفحه 79-87

مهدی تیموری؛ نفیسه حسینی


2. هم‌زمان‌سازی کور برست‌های TDMA در محیط غیر همیار

دوره 49، شماره 1، بهار 1398، صفحه 201-211

مریم زبرجدی؛ مهدی تیموری


3. دسته‌بندی کدگذارهای صوت در بستر شبکه‌های مخابراتی

دوره 49، شماره 1، بهار 1398، صفحه 101-110

فرزانه جعفری؛ مهدی تیموری


4. آشکارسازی کور سیگنال‌های برست در محیط غیر همیار

دوره 47، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 1465-1477

مریم زبرجدی؛ مهدی تیموری


5. شناسایی کور کدهای ضربی BCH

دوره 47، شماره 1، بهار 1396، صفحه 49-54

مهدی تیموری؛ حمیدرضا کاکایی مطلق؛ مرتضی حدادی


6. آشکار‌سازی سیگنال لینک 16

دوره 46، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 77-84

مهدی تیموری