نویسنده = ������������ �������� ��������
مدل‌سازی و شبیه‌سازی ویژگی‌های راداری چف دریایی در فضای چندبعدی

دوره 50، شماره 2، مرداد 1399، صفحه 735-742

نادعلی زارعی؛ احمدرضا امین؛ محمد مهدی نایبی؛ میثم رییس‌دانایی؛ حبیب الله اعلمی